<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Saturday, December 27, 2008 | Myla + Mike Wedding | 0 comment(s)We need to wake up early today (kunwari 12/20 today, pasensya naman kasi ngayon ko lang naiblog toh kahit i know i can edit my post option) para mai-prepare na namin yung lahat ng needs to Myla + Mike's Wedding. I actually prepared some things na the night before 12/20. And sympre hindi mawawala yung checklist ko ng lahat lahat ng dadalin. 

We arrived at Villa Lorenza at around 12pm na, nicko and the group do their thing while I helped Flora with her gown. Everybody was so beautiful especially the bride. Super daming cute stuffs like ung Hello Kitty stuffed toy na bride and groom na sa totoo lang gustong gusto kong i-uwi sa sobrang cute pati nga ung teddy bear na pinaglagyan ng rings lolx. 

I was about to sit na nga lang with friends pero walang nagaasikaso ng entourage so maraming nagtatanong saken sino una sa entourage ung bestman ba or groom, ung arrangement ng mga honorary sponsors..blah blah blah eh sa totoo lang indi naman ako ang wedding coordinator pero nakakahiya mang sabihin nakialam na ko dun. Kasi wala naman nagaasikaso talaga saka I wanted the marching perfect din para pag pasok ng bride magandang magandang march ang makita ng mga guests nya. Dumating na rin ung assigned for that particular assignment so sila na ang nagayos. Ako naman, ako na ang naging maid of honor kasi ako nagbaba sa kanya sa bridal car nya, inayos ko ang gown nya, ang face, ang veil at lahat lahat at wala akong reklamo dun dahil gustong gusto ko ung ginagawa kong pagcoordinate sa wedding. I so LVE it. 

She's so beautiful and looks very nervous.   Pati nga ako kinabahan na nung pinasara ko na pinto ng church kasi nararamdaman ko na ung feeling na maglalakad ka while everyone is staring at you then habang kabado tumakbo na ko sa loob ng church to see her walk down the aisle

Nakipagchikahan nalang ako kay Morning and Grace dahil ang mga boys ay lumabas ng church during the ceremony (kain lang talaga ata habol nila lolx) at nagkwentuhan nalang kaming 3 dun at sobrang aliw ang story ni Morning na kinasal na a week ago. 


After pictorials, balik ulet kami sa venue naman and eat so many food with the tropa. Picture Picture, chikahan at kulitan

Nicko Evangelista Digital Photography staffs and crews ang natira dun with Flora saka family ng bride and groom and then home home home na sila..kami? nagstay pa sa house ni Monty with the tropa.

Sarap talaga umattend ng mga weddings especially pag friend mo na ikinakasal kasi naaalala mo yung mga times na ikaw ung nagprepare ng sarili mong wedding at of course the wedding itself. I can still remember each detail & hour of my own wedding. Best wishes to Myla and Mike and may they have many many babies to come. i ranted @ 1:29 PM