<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d44660901029977772\x26blogName\x3d%7C+Justjhen+%7C\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://justjhen.blogspot.com/\x26vt\x3d-385698305150503504', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Friday, November 14, 2008 | Globe Broadband | 0 comment(s)

Nakakainis naman tong bagong broadband ng Globelines. Napaka-unstable ng line at hindi pa ayos ang network..aba! pati ba naman workgroup ng ibang tao eh napapasok.nyek! Kaya ni-report ko na lang sa globe para naman indi masayang ang ibabayad namin noh. Pero we're planning nalang din na ipatanggal yung landline at gawin nalang 1mbps ang bandwidth. na hari nawa ay maging stable na at mapabilis naman. Nakakairita kasi na you have to refresh over and over again dahil nga nawawalan ng line. Imagine! im working with lot of pictures tapos i need to reload and reload hay...ayigoo~ pero at least naireport ko na and just need to wait for a couple of days para maayos nila ung cable cabinet sa labas ng subdivision. At eto pa, aba naman..pati yung flies (did I spell it right?!) basta ung isang hardware thingy na ginagamit ni Nicko pang-off ng water pati ba naman iyon eh kinuha ng mga technician..talaga namang iinit ang ulo mo diba? Nagpakabait na nga ako habang nagkakabit sila kahapon para nga maging maayos ang pagconnect nila, hay..sayang ang iced tea at mga tinapay na sinerve ko for them. ok lang sabi naman ni Nicko may Melamine yung biscuits hehe joke joke joke.

Despite all these things that happen so early in the morning..masaya naman kami ni Nicko everytime na gumigising kami, basta asaran lang at puro tawanan. We have this biruan quote na "pls don't leave me" tapos we have to hug super tightly ang isa para magulat hahaha. Kaya para kaming mga bata pag ginagawa namin yon and it makes my day complete.

We spent a couple of minutes over breakfast as much as we could..we talk a lot of things kasi nga breakfast and dinner lang kami magkasabay kumain. Kaya pag indi kami nagsabay magbreakfast naku super daming kwento yan for sure over dinner. Eh ako minsan ayoko na rin magsalita kasi nga pagod nako kakasalita sa work ko eh sya naman wala masyadong kausap sa work dahil computer lang ang kausap nya hehe..kaya minsan eh indi balance..pero he's the type of person kasi na super funny kaya you can't help yourself nalang na tumawa ng tumawa..

Am i talking nonesense? feeling ko nonsense..hehe anyways, to top it all, kahit na wala ka sa mood sa isang araw mo sa work or any problem sa house..indi lilipas ang araw na indi kami magtatawanan ni Nicko. I just love being with him all the time lalo na pag may problem..


That's all i can ranted. I need to prepare na kasi punta ko megamall for some reasons..^^Labels:
i ranted @ 10:24 AM